Filozofija in način delovanja v podjetju Naton


Smo iskalci novih poti svojega področja; vemo in se zavedamo, da je v podjetništvu čas ključna kategorija, zato delamo za naše partnerje hitro in odzivno. To nam potrjujejo tudi v svojih izjavah o našem delu.

Tudi v prihodnje bomo krepili naš položaj podjetja z osebnim pristopom in obravnavo vsake stranke. Imamo jasne vrednote in po njih izbiramo svoje partnerje. Sodelujoči v podjetju imamo dolgoletne strokovne izkušnje, ki jih nadgrajujemo s stalnim izobraževanjem, kar nam zagotavlja visoke standarde pri delu s strankami.

Nihče ni strokovnjak vseh področij, zato imamo v podjetju jasno razdeljene vloge. To nam na eni strani zagotavlja hitro odzivnost, na drugi strani pa zadovoljstvo zaposlenih. Preprosto, vsak ve, kaj je njegova prioriteta. Primanjkljaj znanja pri delu uspešno dopolnjujemo z zunanjimi svetovalci. Zaradi naših usmeritev in filozofije delovanja:

 

Zaposleni spoštujemo zakone in ob tem ter s tem delujemo v skladu s poslovnim bontonom.

 Partnerski odnos s podjetji nam zagotavlja neprestano izboljševanje kakovosti naših storitev.
 Vsi zaposleni spoštujemo in upoštevamo vrednote podjetja: osebni pristop, prijaznost, strokovnost in pripadnost timu.
 V podjetju Naton zavračamo slabo poslovno prakso ne glede na delovanje trga.
 Smo za konkurenčnost, vendar po tržnih merilih.
 Konkurente jemljemo kot tekmece in ne sovražnike, smo odprti za dialog, obenem pa smo proti dogovarjanju in določanju enotnih cen.
 Kar imamo zapisano v pogodbah o poslovnem sodelovanju – tega se držimo – informacije so poslovna skrivnost in kot take strogo prepovedane posredovanju tretjim osebam.
 V podjetju smo vsi enaki, ne glede na položaj posameznika sta nadlegovanje in kakršna koli vrsta diskriminacije nedopustna.
 Želimo biti del družbe znanja, zato veliko pozornosti namenjamo izobraževanju zaposlenih, tako formalnemu kot vseživljenjskemu.
     

Poslanstvo podjetja Naton

Naše poslanstvo je vrhunsko opravljanje kadrovskih storitev za naše obstoječe in potencialne stranke s ciljem zadovoljiti potrebe podjetij po kvalitetnih sodelavcih, večji in uspešni zaposljivosti kadrov in s tem zmanjševanju brezposelnosti, ter ob tem povečati blaginjo celotne družbe.

Dosledno podpiramo izzive poslovnega okolja z namenom realizacije novih poslovnih podvigov. Dobrim pomagamo postati najboljši s pomočjo uspešnega uravnavanja strukture zaposlenih s potrebami poslovanja podjetja. Za vas delujemo kot team odličnih z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami, z vami skupaj obvladujemo spremembe na trgu dela.

  

Vrednote v Natonu

Osebni pristop
Je naš zaščitni znak, naša konkurenčna prednost. Le malo agencij zaposluje toliko ljudi in hkrati osebno obravnava vsako stranko in vsakega zaposlenega posebej. 

Strokovnost
Team skrbi za to, da ažurno sledi vsem delovnopravnim in gospodarsko-političnim novostim in deluje na principu stalno-učeče se organizacije. Znanje in izkušnje si med seboj izmenjujemo. 

Prijaznost
Prijaznost je temelj plodne komunikacije. Naš team mora odlikovati prijaznost do strank in sodelavcev ne glede na obseg in težavnost dela. 

Pripadnost timu
Stremimo k višjim ciljem, ki niso le seštevek nalog, ki jih dnevno opravimo. Pri tem je pomemben prispevek vsakega posameznika.

 

Licenca za opravljanje dejavnosti:

Podjetje Naton d.o.o. je vpisano v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu na podlagi odločbe številka: 45302-77/2004-12, z dne 22.01.2007
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.