__________________________________________________________________________________________________
Smo iskalci novih poti svojega področja; vemo in se zavedamo, da je v podjetništvu čas ključna kategorija, zato delamo za naše partnerje hitro in odzivno. To nam potrjujejo tudi v svojih izjavah o našem delu.
__________________________________________________________________________________________________


Tudi v prihodnje bomo krepili naš položaj podjetja z osebnim pristopom in obravnavo vsake stranke. Imamojasne vrednote in po njih izbiramo svoje partnerje. Sodelujoči v podjetju imamo dolgoletne strokovne izkušnje, ki jih nadgrajujemo s stalnim izobraževanjem, kar nam zagotavlja visoke standarde pri delu s strankami.

Nihče ni strokovnjak vseh področij, zato imamo v podjetju jasno razdeljene vloge. To nam na eni strani zagotavlja hitro odzivnost, na drugi strani pa zadovoljstvo zaposlenih. Preprosto, vsak ve, kaj je njegova prioriteta. Primanjkljaj znanja pri delu uspešno dopolnjujemo z zunanjimi svetovalci. Zaradi naših usmeritev in filozofije delovanja:

  • Zaposleni spoštujemo zakone in ob tem ter s tem delujemo v skladu s poslovnim bontonom,
  • Partnerski odnos s podjetji nam zagotavlja neprestano izboljševanje kakovosti naših storitev,
  • Vsi zaposleni spoštujemo in upoštevamo vrednote podjetja: osebni pristop, prijaznost, strokovnost in pripadnost timu,
  • V podjetju Naton zavračamo slabo poslovno prakso ne glede na delovanje trga,
  • Smo za konkurenčnost, vendar po tržnih merilih,
  • Konkurente jemljemo kot tekmece in ne sovražnike, smo odprti za dialog, obenem pa smo proti dogovarjanju in določanju enotnih cen,
  • Kar imamo zapisano v pogodbah o poslovnem sodelovanju – tega se držimo – informacije so poslovna skrivnost in kot take strogo prepovedane posredovanju tretjim osebam,
  • V podjetju smo vsi enaki, ne glede na položaj posameznika sta nadlegovanje in kakršna koli vrsta diskriminacije nedopustna,
  • Želimo biti del družbe znanja, zato veliko pozornosti namenjamo izobraževanju zaposlenih, tako formalnemu kot vseživljenjskemu.
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.