NAŠE VREDNOTE opisujejo standarde našega dela, ki jim stalno sledimo in dosledno upoštevamo pri vsakem deležniku!

Osebni pristop

Je naš zaščitni znak, naša konkurenčna prednost. Le malo agencij zaposluje toliko ljudi in hkrati osebno obravnava vsako stranko in vsakega zaposlenega posebej.

Prijaznost

Prijaznost je temelj plodne komunikacije. Naš team mora odlikovati prijaznost do strank in sodelavcev ne glede na obseg in težavnost dela.

Strokovnost

Team skrbi za to, da ažurno sledi vsem delovnopravnim in gospodarsko-političnim novostim in deluje na principu stalno-učeče se organizacije. Znanje in izkušnje si med seboj izmenjujemo.

Pripadnost timu

Stremimo k višjim ciljem, ki niso le seštevek nalog, ki jih dnevno opravimo. Pri tem je pomemben prispevek vsakega posameznika.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.